dissabte, 1 de gener de 1972

Full 084 del M.T. a escala 1/50.000. Espinosa de los Monteros.


Per més que la idea ja venia de l'any 1968, el primer tempteig per al projecte d'una triangulació topogràfica a l'àrea d'Ojo Guareña, va fer-se al 1971 
 (La topografia en el karst de Ojo Guareña).
 

Detall del sector SE del full 084.  Vam provar d'establir una red de triàngles recolzada principalment per quatre vèrtex centrats en el karst d'Ojo Guareña (Cejo de Cornejo, Cejo de Oricedo, Peñota i Pantarra) i estesa radialment a altres vèrtex bastant allunyats (fins a 12,5 km), que hauria aportat una gran precissió. Això, però, comportava grans desplaçaments dels equips auxiliars, que haurien dilatat molt el temps de realització de les observacions. El projecte final va ésser molt mes ajustat.


Cap comentari:

Publica un comentari